• تیم مهندسین حرفه ای
  • مشاوره قبل از اجرا
  • بهترین خدمات اجرایی

ایمنی گودبرداری

به طور کلی ایمنی جزء جدایی ناپذیر فعالیت های صنعتی از جمله صنعت ساختمان می باشد . با پیشرفت تکنولوژی در صنایع مادر و صنایع وابسته نیاز به قوانین و چهارچوب های از پیش تعریف شده ای برای جلوگیری از وقوع حوادث غیر مترقبه ، بیش از پیش احساس می شود . در همین راستا و با توجه به ماهیت پر مخاطره صنعت ساختمان ، تدوین و اجرای بی نقص مقررات ایمنی از اهمیت بالایی برخوردار است . از مهمترین مراحل اجرای پروژه های ساختمانی که هر گونه کوتاهی در تامین ایمنی در آن می تواند باعث وقوع حوادث جبران ناپذیری شود ، مرحله گودبرداری می باشد . ایمنی مجموعه اقدامات پیشگیرانه به منظور جلوگیری و به حداقل رساندن مخاطرات ناشی از عملیات حین و پس از گودبرداری گفته می شود . ایمنی در گودبرداری تابع عوامل بسیاری است که از جمله مهمترین آنها می توان به روش گودبرداری و اجرای سازه های نگهبان اشاره نمود.

قیمت گودبرداری ساختمان

۱- ابعاد گودبرداری باید بر اساس ابعاد تایید شده توسط کارفرما و نقشه های ارائه شده به پیمانکار صورت پذیرد و پیمانکار گودبرداری به هیچ عنوان حق مطالبه هزینه ای مازاد در ازای گودبرداری بیشتر از مقدار تایید شده را نخواهد داشت.
۲-روش اندازه گیری در محاسبه قیمت گودبرداری به دو صورت زمینی و هوایی(روی ماشین) صورت می پذیرد.نحوه روش تعیین قیمت باید در قرارداد بین کارفرما و پیمانکار مشخص گردد. به این صورت که:
در روش زمینی، شما به پیمانکار به ازای هر متر مکعب خاک که از روی زمین برداشت می شود هزینه پرداخت می کنید.

«« گــودبرداری یکـــ اقـدام فوق الـــعاده پیچیــده مهــندسی استـــ »»

قیمت گودبرداری ساختمان
02122894093

تیم فنی مهندسی حرفه ای صدرا

هم اکنون برای دریافت مشاوره تماس بگیرید.

محافظت از کابل های برق و تلفن و تاسیسات
حفاظت از جان افرادی که در محوطه گودبرداری و یا افراد عابر اطراف آن

فرق خاکبرداری و گودبرداری چیست ؟

بعضاً در هر گونه عملیات خاکی که با هدفی خاص انجام می گیرد مانند دیگر بخش های اجرایی در مهندسی عمران ، ادبیات فنی و آکادمیک کمی متفاوت به نظر می رسد . این امر در مواردی باعث سوء تعبیر در بخشهای اجرایی پروژه های عمرانی می گردد . بنابراین ارائه تعاریفی واحد که مورد پذیرش جامعه مهندسان گردد می تواند تا حدود زیادی از وقوع اشتباهات در بخش های اجرایی جلوگیری بعمل آورد . یکی از نمونه های این دوگانگی در بحث تعابیر گودبرداری و خاکبرداری است که امروزه در ادبیات مصطلح مهندسی به جای یکدیگر مورد استفاده قرار می گیرند . گودبرداری عبارت است از هر گونه عملیات برداشت خاک از سطح تراز صفر تا عمق مشخصی که توسط مهندس طراح ارائه می شود . بنابر این تعریف ، گودبرداری را می توان از منظر محل اجراء به دو دسته گودبرداری های درون شهری و برون شهری تقسیم بندی نمود. .

محافظت و نگهداری از بنا های تاریخی ، قنات و چاه های آب زیرزمینی
بررسی و محافظت از لوله های زیرزمینی آب ، گاز ، نفت

قرارداد گودبرداری ساختمان

با توجه به مشارکت تعداد زیادی از عوامل اجرایی در امر حساس گودبرداری ساختمان و به طور کلی ابنیه شهری ، این امر نیازمند ورود به بخش حقوقی است و تدوین قراردادهای دقیق از حیث قانونی از هر زمانی بیشتر احساس می شود . ماهیت کلی این قراردادها باید به گونه ای باشد که طرفین قرارداد را در چهارچوب قانون مصوب به طور کامل ملزم به انجام بی کم و کاست تعهداتشان نماید و همچنین از اعتبار قانونی به جهت امکان پیگیری در محکمه های قضایی ، برخوردار باشد . قراردادهای گودبرداری ساختمان معمولاً میان کارفرما و پیمانکار گودبرداری پروژه منعقد می شود که شامل بندهای مهمی از قبیل تعهدات ، وظایف و حدود اختیارات کارفرما و پیمانکار گودبرداری ، موضوع و مدت قرارداد (مدت کلی و زمانبندی های جزئی اجرای تعهدات، مشخصات پروژه و تدابیر ایمنی اتخاذ شده و همچنین چگونگی تخصیص منابع مالی پروژه می باشد.

روشهای گودبرداری اصولی

دستورالعمل گودبرداری ۱۳۹۷

با توجه به وقوع حوادث جبران ناپذیر حین اجرای پروژه های گودبرداری در سالهای گذشته و نبود اساس نامه ای مدون جهت بررسی مشکلات حقوقی منتج از آن و همچنین لزوم تدوین یک آیین نامه واحد که دارای اهمیتی مشابه با مباحث مقررات ملی ساختمان داشته باشد ، این دستورالعمل به عنوان بخشی از مباحث مقررات ملی ساختمان در جلسه ای با حضور نمایندگان شورای شهر تهران ، سازمان نظام مهندسی و کارگروه تخصصی تدوین مباحث مقررات ملی ساختمان در سال ۱۳۹۱ به تصویب رسید و از تاریخ اول خرداد ماه سال ۱۳۹۲ در سراسر کشور لازم اجراء شده است . این دستورالعمل در بردارنده نکات مهمی در زمینه های ذیل می باشد :

وظایف و تعهدات عوامل ، سازمانها و به طور کلی دست اندرکاران پروژه های گودبرداری ساختمان (ازجمله طراح ، سازنده ، ناظر و …..)

ضوابط فنی و ایمنی ضروری به منظور انجام پروژه های گودبرداری

گزارشات ، مدارک فنی و مسائل حقوقی مرتبط

روشهای گودبرداری اصولی

از مهمترین مقدماتی که پیش از اجرای اصولی گودبرداری باید در نظر گرفته شود ، می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

۱-مطالعات میدانی جهت بررسی وضعیت سازه ای ساختمانهای مجاور

۲-انجام آزمایشات مکانیک خاک در محل پروژه

۳-ارائه تمهیدات لازم جهت ایمن سازی ساختمان های مجاور

۴-انتخاب نوع و طرح سازه نگهبان مناسب جهت مهارسازی دیواره های گود

قبل از اجرای سازه نگهبان کارشناسان از محل پروژه و ساختمان های مجاور ملک بازدید می نمایند . بر اساس بازدید انجام شده ترک های موجود در ساختمان های همسایه و امکان وجود دیوار مشترک بررسی می گردد. سپس با توجه به پارامترهای خاک حاصل از آزمایشات مکانیک خاک ، عمق گود، وضعیت ساختمان های مجاور، تراز آب زیرزمینی و … سازه نگهبان متناسب باشرایط خاص پروژه جهت اجرا، انتخاب و طراحی می گردد.

— [ بررسی های اصـولی و دقتــ در ایــمنی ] —