• تیم مهندسین حرفه ای
  • مشاوره قبل از اجرا
  • بهترین خدمات اجرایی

گودبرداری عمران نقش صدرا

گودبرداری یکی از عملیات و اقدامات پیچیده در مهندسی می باشد که قبل از ساخت یک بنا، جاده و بسیاری موارد دیگر جهت ساخت سازه های اصولی و دقیق انجام آن الزام آور می باشد. در گودبرداری باید بررسی های اصولی و دقیقی از نظر ایمنی محل مورد نظر بعمل آید. گودبرداری یا خاک برداری عبارتست از حفر زمین یا برداشتن خاک زمینی که توسط مهندس کروکی و نقشه آن کشیده شده است. پس از محاسبه عمق گودبرداری ، اقدام به بررسی خاک و زمین محل گودبرداری می نمایند. این کار توسط یک بیل ساده انجام می شود. در صورتی که هنگام کندن زمین با بیل ، نتوانند اقدام به کندن زمین نمایند نشان دهنده این است که زمین از نظر مقاومت ، مناسب گودبرداری می باشد. در غیر اینصورت ، یعنی اگر زمین با کمک بیل کنده شد ، به آن زمین پابیلی گفته می شود. در این مورد ، محل گودبرداری بایستی آنقدر حفر شود تا به زمینی که مقاومت کافی دارد برسند.

«« گــودبرداری یکـــ اقـدام فوق الـــعاده پیچیــده مهــندسی استـــ »»

02122894093

تیم فنی مهندسی حرفه ای صدرا

هم اکنون برای دریافت مشاوره تماس بگیرید.

محافظت از کابل های برق و تلفن و تاسیسات
حفاظت از جان افرادی که در محوطه گودبرداری و یا افراد عابر اطراف آن
محافظت و نگهداری از بنا های تاریخی ، قنات و چاه های آب زیرزمینی
بررسی و محافظت از لوله های زیرزمینی آب ، گاز ، نفت

اصـول گودبــرداری

 اصول گودبرداری بسیار حائز اهمیت می باشد ، زیرا در صورت عدم رعایت موارد پیشگیری و اقدامات اولیه ممکن است ، هم جان افرادی که در حال گودبرداری هستند و هم افرادی که در محوطه مکان گودبرداری قرار دارند به خطر افتد.

خدمـات گودبرداری عمران نقش صدرا

نیلینگ

نیلینگ nailing (میخ کوبی) در خاک عبارت است از تسلیح انفعالی (یعنی بدون پیش تنیدگی) زمین موجود با نصب نزدیک به هم میلگردهای فولادی (نیل ها nails)، که متعاقباً در دوغاب دفن می شوند. نوعاً در روش نیلینگ تحکیم دیواره همزمان با گودبرداری به صورت مرحله ای از بالا به پایین صورت می پذیرد. این روش برای گودبرداری در مواد خاک گونه (مانند سنگ نرم یا هوازده) قابل کاربرد است. مقصود از نیل میلگردهای افقی نصب شده با زاویه ۱۰ تا ۲۰ درجه نسبت به افق (زیر سطح افق) که اساساً در معرض تنش کششی هستند می باشد. نیلینگ برای تثبیت دیواره خاکی شیب های طبیعی و گود ها به کار می رود.

سازه نگهبان

این روش یکی از مناسبترین و متداول ترین روشهای اجرای سازه نگهبان خرپایی در مناطق شهری است. اجرای آن ساده بوده و به جز رعایت نکات فنی و تحکیم سطح خاک با استفاده از شاتکریت نیاز به تجهیزات خاص ندارد. برای اجرای این نوع سازه نگهبان ابتدا در محل عضوهای قائم خرپا که در مجاورت دیوار گود قرار دارند، چاه هایی حفر می کنیم. عمق این چاهها برابر با عمق گود به اضافه مقداری اضافه برای اجرای شمع انتهای تحتانی عضو خرپا است. طول شمع از طریق محاسبه تعیین می گردد. آنگاه درون شمع را آرماتوربندی کرده و عضو قائم را در داخل شمع قرار می دهیم و سپس شمع را بتن ریزی می کنیم.

— [ بررسی های اصـولی و دقتــ در ایــمنی ] —