آزمایش PIT

آزمایش یکپارچگی شمع [Pile Integrity Test [PIT

تجربه نشان داده که در شمع های درجا نواقص احتمالی پس از اجرای شمع می تواند مشکلات عدیده ای (مانند کاهش ظرفیت باربری) را در زمان بهره برداری از این المان مهم سازه ای به همراه داشته باشد .

هدف اصلی آزمایش یکپارچگی شمع (یا به طور کلی آزمایش سلامت شمع) تشخیص نواقص پنهان در شمع قبل از بروز هرگونه مشکلی ، می باشد . این آزمایش که به نام های” تست دینامیکی موج ضعیف” ، “آزمایش بازگشت صوتی” و “آزمایش یکپارچگی موج ضعیف” نیز از آن یاد می شود یکی از روشهای ارزیابی غیر مخرب شرایط شمع محسوب می شود که از نظر هزینه و زمان در گروه آزمایشات مقرون به صرفه جای می گیرد و برای هر دو نوع شمع درجاریز و کوبشی کاربرد دارد.

این آزمایش بر مبنای تئوری انتشار موج بنا نهاده شده است .در این آزمایش بوسیله چکشی با وزن معلوم ضربه ای با شدت مشخص به سر شمع وارد می آید این ضربه باعث تولید یک موج فشاری ضعیف با سرعت ثابت در شمع می شود که در طول شمع حرکت می کند.

از این رو این آزمایش را آزمایش دینامیکی موج ضعیف نیز می نامند. تغییر در شکل مقطع یا مصالح سازنده آن و یا تغییر در سختی خاک پیرامون شمع، باعث بازتاب موج می شود و سرعت موج بازتاب شده توسط یک شتاب سنج یا ژئوفون که در بالای شمع با چسب مخصوصی و با فاصله از لبه شمع قرار گرفته است ، دریافت می شود و به دستگاه تحلیل داده ها فرستاده شده دستگاه مذکور اطلاعات مربوط به سرعت موج را بر حسب زمان برای تشخیص نواقص احتمالی شمع ترسیم می کند.

یکی دیگر از کاربرد های مهم این آزمایش که در کشور استرالیا مورد توجه قرار گرفته است ، تعیین طول مدفون شمع در سازه هایی است که ساخته شده اند . آیین نامه ASTM D5882-16 ضوابط و دستورالعمل لازم برای این آزمایش را تحت عنوان آزمایش یکپارچگی موج ضعیف شمع ها ، ارائه کرده است .

لازم به ذکر است که نتایج این آزمایش از نظر دقت نتایج در رده ی متوسط در بین آزمایشات سلامت شمع قرار می گیرد . از مزایای این آزمایش می توان به سرعت و سادگی انجام آن و دستیابی به نتایجی با دقتی قابل قبول ، اشاره کرد. شرکت عمران نقش صدرا آماده ارائه خدمات تخصصی در زمینه آزمایش PIT به کارفرمایان محترم می باشد.

تعیین پروفیل طولی شمع با استفاده از آزمایش PIT