شاتکریت

اجرای شاتکریت

برای دستیابی به اجرای شاتکریت با کیفیت بالا علاوه بر کنترل کیفیت مصالح و درصد اختلاط آنها باید مراحل ساخت، حمل، روش اجرا، ماشین آلات اجرایی و… به دقت کنترل و بررسی گردد.

به منظور تضمین ضخامت لایه بتن پاشیده شده، لازم است قطعات آرماتور در سطوح تعیین شده بصورت عمود بر سطح نصب گردند. برای هر ۲۰ متر مربع بتن پاشی حداقل یک آرماتور تهیه و نصب خواهد شد. نقاط نصب آرماتورها توسط دستگاه نظارت تعیین می گردد. با اندازه گیری طول آرماتور پیش از بتن پاشی و پس از آن، ضخامت لایه بتن پاشیده شده تعیین خواهد شد.

آماده سازی سطوح شاتکریت

شاتکریت نباید روی سطوح آلوده به مصالح چسبنده رسی، مواد جزب کننده رطوبت ، سطوح آلوده به مواد روغنی، گرد و غبار و …پاشیده شود. این مواد علاوه بر اینکه چسبندگی لایه  به سطح را کم می کندؤ با مصالح شاتکریت مخلوط می شوند و کیفیت آن را کم خواهند نمود. بنابراین قبل از اجرای شاتکریت باید سطح حفاری یا لایه شاتکریت موجود، نمیز و آماده سازی شود.

می دانید که اجرای شاتکریت برای تحکیم گود در اکثر روش ها از جمله نیلینگ ، سازه نگهبان و …. استفاده می گردد.

عمل آوری شاتکریت

عمل آوری شاتکریت بلافاصه بعد از اجرا به مدت ۷ روز، با مرطوب نگه داشتن سطح انجام می شود. در محیطهای آزاد به دلیل تابش نور خورشید و وزش باد، رطوبت  به سرعت از بین می رود و عمل آوری را می توان با پاشیدن آب، استفاده از پوشش های نفوذ ناپذیر( پلاستیک) و غیره انجام داد. بتن تازه پاشیده شده باید از تاثیرات مستقیم آفتاب، سرما، آب جاری، عوامل شیمیایی و ارتعاشات محفوظ نگهداشته شود تا بتواند خود را بگیرد.

در هر مرحله از عملیات ، می توان  اجرا شده را مرطوب نمود. در صورتیکه رطوبت هوا بیش از ۹۵ درصد باشد عمل آوری بطور طبیعی انجام میشود.