نوشته‌ها

گودبرداری در تجریش

گودبرداری در تجریش

منظور از گودبرداری انجام عملیات خاکی برای کندن محل پی ساختمانها و د…