طراحـــی نمـا

نمای ساختمان یکی از اولین عناصر برای ایجاد یک ارتباط (مثبت یا منفی) بین انسان و ساختمان محسوب می شود . همانگونه که یک طرح خلاقانه و زیبا می تواند تاثیر ژرفی در بیننده ایجاد کند و حس زیبایی شناختی او را تهیج کند . با توجه به روش های متفاوت طراحی نما ، سبک های طراحی نما را می توان به سه گروه کلی مدرن ، کلاسیک و ترکیبی تقسیم نمود . این سه سبک کلی هر یک ویژگی های خاصی دارند که آنها را از دیگر سبک ها جدا می کند .
خدمات شرکت عمران نقش صدرا در طراحی نما های ساختمانی :
۱- امکان سنجی و انجام مطالعات اقتصادی برای گزینه های پیشنهادی طرح نما با توجه به عوامل دخیل در پروژه
۲- بررسی امکان کاهش هزینه ها ، بهینه سازی طرح از جنبه های معماری و مالی و به طور کلی بکارگیر مهندسی ارزش در پروژه برای دستیابی به طرحی بهینه به مقتضی شرایط پروژه
۳- تهیه نقشه های ۲ و ۳ بعدی از جزئیات وکلیات طرح مورد اجراء
۴- طرح و اجرای انواع نورپردازی برای ایجاد جلوه های بصری در نما
۵- انجام انواع محاسبات مربوط به سازگاری نما با عناصر سازه ای و تاسیساتی اصلی و ارائه راهکار های مقتضی با توجه به آیین نامه ها و قوانین سازمان نظام مهندسی و شهرداری
۶- اخذ تمام تاییدیه های شهرداری و سازمانهای متولی در مراحل مختلف طرح و اجرای نما
۷- اجرای نما با توجه به توافقات و قرارداد های منعقد شده با کارفرما و در چهارچوب قوانین سازمانهای ذیصلاح