پروژه ها

تحکیم گود واقع خیابان شهید بهشتی

آدرس خ شهید بهشتی چهارراه پاشا جنب بانک صادرات

کارفرما آقای جلیل مجاهد

عمق گود ۱۸ متر

سیستم تحکیم نیلینگ و سولجر پایل

مدت پروژه ۶۰ روز

سطح تحکیم ۱۱۰۰ متر مربع

مشخصات کلی پروژه خیابان گاندی

آدرس:خیابان گاندی کوچه پانزدهم

کارفرمایان : جناب آقای دکتر پورمند، جناب آقای مهندس ترکی

عمق گود:۱۰ متر

سیستم تحکیم: سازه نگهبان خرپایی

سطح تحکیم:۷۷۰ متر مربع

مدت پروژه:۴۵ روز

تحکیم گود واقع در خیابان شهید مطهری

آدرس خ مطهری نبش جهانتاب

کارفرما آقای مهندس شافعی

عمق گود ۱۸ متر

سیستم تحکیم نیلینگ و سولجر پایل

مدت پروژه ۳ ماه

سطح تحکیم ۲۵۰۰ متر مربع

تحکیم گود واقع در میدان اختیاریه

آدرس میدان اختیاریه جنب بازار روز

کارفرما آقای کاویانی

عمق گود ۲۵ متر

سیستم تحکیم نیلینگ

مدت پروژه ۳ ماه

سطح تحکیم ۲۵۰۰ متر مربع

تحکیم گود واقع در میدان هفت تیر خیابان ملایری پور

آدرس هفت تیر خیابان شهید ملایری پور روبه روی سینما

کارفرما آقای مصطفی محبی

عمق گود ۱۸ متر

مدت پروژه ۳ ماه

سیستم تحکیم نیلینگ و سولجر

سطح تحکیم ۹۰۰ متر مربع

تحکیم گود واقع مشهد بلوار امام رضا

آدرس مشهد بلوار امام رضا جنب هتل مدائن

کارفرما آقای انصاری بانک آینده

عمق گود ۱۹ متر مدت پروژه ۸ ماه

سیستم تحکیم استرند و شمع بتنی , استرند و شمع فلزی , استرند و پد بتنی , استرند و پد چوبی , نیلینگ با راد خود حفار و بک پایل

سطح تحکیم ۶۰۰۰ متر مربع

تحکیم گود واقع در شهران خیابان کوهسار

آدرس پروژه شهران خیابان کوهسار کوچه آفتاب کارگاه مجتمع اداری تجاری آفتاب

کارفرما آقای بیت الله ستاریان

عمق گود ۳۲ متر مربع

سیستم تحکیم سولجر پایل فلزی با استرند

سطح تحکیم ۱۰۰۰۰ مترمربع

تحکیم گود واقع در خیابان دوازه شمیران خیابان روشن دلان

آدرس : خیابان دوازه شمیران خیابان روشن دلان

کارفرما آقای ملکی

عمق گود ۱۸ متر

مدت پروژه ۳ ماه

سیستم تحکیم سولجر پایل فلزی با راد خود حفار

سطح تحکیم ۱۰۰۰ متر مربع

تحکیم گود واقع در درکه خیابان اعرابی

آدرس : اوین-درکه خیابان اعرابی پلاک ۴۵

کارفرما آقای رخشا و سلوتی

عمق گود ۸ متر

مدت پروژه ۲ هفته

سیستم تحکیم سازه نگهبان خرپایی

سطح تحکیم ۳۰۰ متر مربع

تحکیم گود ولنجک بلوار دانشجو

آدرس ولنجک بلوار دانشجو ضلع شمال دانشگاه شهید بهشتی

کارفرما آقایان براداران و شکیبایی

عمق گود ۴۵ متر

سیستم تحکیم نیلینگ با راد خودحفار

مدت پروژه ۱۲ ماه

سطح تحکیم۷۵۰۰ متر مربع

–[ گالری تـصاویر برخی از پروژه هـای عمـران نقـش صـدرا ]–