پروژه ها

مشخصات پروژه

آدرس محل پروژه: خیابان شهید غلامحسین کرد، نبش کوچه طالقاتی

کارفرما: جناب آقای مهندس باباحسین پور

عمق گود: ۷ متر

نوع سیستم تحکیم : سازه نگهبان خرپایی

سطح تحکیم: ۶۵۸ متر مربع

مدت پروژه: ۱ ماه

مشخصات پروژه

آدرس محل پروژه:خیابان گاندی کوچه پانزدهم

کارفرمایان : جناب آقای دکتر پورمند، جناب آقای مهندس ترکی

عمق گود:۱۰ متر

سیستم تحکیم: سازه نگهبان خرپایی

سطح تحکیم:۷۷۰ متر مربع

مدت پروژه:۴۵ روز

مشخصات پروژه

آدرس محل پروژه: خیابان جمهوری، خیابان کلهر

عمق گود: ۷ متر

نوع سیستم تحکیم : سازه نگهبان خرپایی

سطح تحکیم: ۶۸۸ متر مربع

مدت پروژه: ۱ ماه

مشخصات پروژه

آدرس محل پروژه: خیابان هفت تیر

کارفرما: جناب آقای مهندس نیرو

عمق گود: ۷ متر

نوع سیستم تحکیم : سازه نگهبان خرپایی

سطح تحکیم: ۶۰۰ متر مربع

مدت پروژه: ۱ ماه

مشخصات پروژه

آدرس محل پروژه: خیابان شریعتی،پاین تر از میدان قدس، کوچه شهید نبوی،روبروی حسینیه قائمیه

کارفرما: مدرسه روزبه

عمق گود: ۱۲متر

نوع سیستم تحکیم : سازه نگهبان خرپایی

سطح تحکیم: ۱۲۰۰ متر مربع

مدت پروژ:۳ ماه

مشخصات پروژه

آدرس محل پروژه: خیابان دروس، خیابان صالح حسینی، نبش کوچه کاوه

کارفرما: مدرسه ستوده دانش

عمق گود: ۹ متر

نوع سیستم تحکیم : سازه نگهبان خرپایی

سطح تحکیم: ۱۱۰۰ متر مربع

مدت پروژه: ۲ماه

مشخصات پروژه

آدرس محل پروژه: خیابان ولنجک کوچه نشاط

کارفرما: آقای ادیبی

عمق گود: ۷متر

نوع سیستم تحکیم : سازه نگهبان خرپایی

سطح تحکیم: ۴۰۰ متر مربع

مدت پروژه:۱ ماه

مشخصات پروژه

آدرس محل پروژه: خیابان وزرا کوچه ۳۹

کارفرما: مهندس تنها (مدرسه احسان)

عمق گود: ۱۲متر

نوع سیستم تحکیم : سازه نگهبان خرپایی

سطح تحکیم: ۱۰۰۰ متر مربع

مدت پروژه:۲ ماه

مشخصات پروژه

آدرس محل پروژه: خیابان مطهری، نبش جهانتاب

عمق گود:۱۶ متر

نوع سیستم تحکیم : سیستم تحکیم نیلینگ

سطح تحکیم: ۳۰۰۰متر مربع

مدت پروژه:۵ ماه

آدرس محل پروژه: اتوبان اشرفی اصفهانی، خیابان استاد نظری

عمق گود: ۲۱ متر

نوع سیستم تحکیم :سیستم تحکیم نیل و استرند

سطح تحکیم: ۴۰۰۰ متر مربع

مدت پروژه: ۸ ماه

مشخصات پروژه

آدرس محل پروژه: خیابان بوعلی

عمق گود: ۱۵ متر

نوع سیستم تحکیم : سیستم تحکیم نیلینگ

سطح تحکیم: ۲۲۵۰متر مربع

مدت پروژه:۳ ماه

مشخصات پروژه

آدرس محل پروژه: مشهد، بلوار امام رضا (ع)

عمق گود: ۱۹ متر

نوع سیستم تحکیم : سیستم تحکیم نیل، سولجر، پایل و استرند

سطح تحکیم: ۴۵۰۰ متر مربع

مدت پروژه: ۱۲ماه

تحکیم گود واقع در خیابان دوازه شمیران خیابان روشن دلان

آدرس : خیابان دوازه شمیران خیابان روشن دلان

کارفرما آقای ملکی

عمق گود ۱۸ متر

مدت پروژه ۳ ماه

سیستم تحکیم سولجر پایل فلزی با راد خود حفار

سطح تحکیم ۱۰۰۰ متر مربع

تحکیم گود واقع در خیابان شهید مطهری

آدرس خ مطهری نبش جهانتاب

کارفرما آقای مهندس شافعی

عمق گود ۱۸ متر

سیستم تحکیم نیلینگ و سولجر پایل

مدت پروژه ۳ ماه

سطح تحکیم ۲۵۰۰ متر مربع

تحکیم گود واقع مشهد بلوار امام رضا

آدرس مشهد بلوار امام رضا جنب هتل مدائن

کارفرما آقای انصاری بانک آینده

عمق گود ۱۹ متر مدت پروژه ۸ ماه

سیستم تحکیم استرند و شمع بتنی , استرند و شمع فلزی , استرند و پد بتنی , استرند و پد چوبی , نیلینگ با راد خود حفار و بک پایل

سطح تحکیم ۶۰۰۰ متر مربع

تحکیم گود واقع در شهران خیابان کوهسار

آدرس پروژه شهران خیابان کوهسار کوچه آفتاب کارگاه مجتمع اداری تجاری آفتاب

کارفرما آقای بیت الله ستاریان

عمق گود ۳۲ متر مربع

سیستم تحکیم سولجر پایل فلزی با استرند

سطح تحکیم ۱۰۰۰۰ مترمربع

تحکیم گود ولنجک بلوار دانشجو

آدرس ولنجک بلوار دانشجو ضلع شمال دانشگاه شهید بهشتی

کارفرما آقایان براداران و شکیبایی

عمق گود ۴۵ متر

سیستم تحکیم نیلینگ با راد خودحفار

مدت پروژه ۱۲ ماه

سطح تحکیم۷۵۰۰ متر مربع

تحکیم گود واقع در میدان هفت تیر خیابان ملایری پور

آدرس هفت تیر خیابان شهید ملایری پور روبه روی سینما

کارفرما آقای مصطفی محبی

عمق گود ۱۸ متر

مدت پروژه ۳ ماه

سیستم تحکیم نیلینگ و سولجر

سطح تحکیم ۹۰۰ متر مربع

تحکیم گود واقع خیابان شهید بهشتی

آدرس خ شهید بهشتی چهارراه پاشا جنب بانک صادرات

کارفرما آقای جلیل مجاهد

عمق گود ۱۸ متر

سیستم تحکیم نیلینگ و سولجر پایل

مدت پروژه ۶۰ روز

سطح تحکیم ۱۱۰۰ متر مربع

تحکیم گود واقع در درکه خیابان اعرابی

آدرس : اوین-درکه خیابان اعرابی پلاک ۴۵

کارفرما آقای رخشا و سلوتی

عمق گود ۸ متر

مدت پروژه ۲ هفته

سیستم تحکیم سازه نگهبان خرپایی

سطح تحکیم ۳۰۰ متر مربع

تحکیم گود واقع در میدان اختیاریه

آدرس میدان اختیاریه جنب بازار روز

کارفرما آقای کاویانی

عمق گود ۲۵ متر

سیستم تحکیم نیلینگ

مدت پروژه ۳ ماه

سطح تحکیم ۲۵۰۰ متر مربع

–[ گالری تـصاویر برخی از پروژه هـای عمـران نقـش صـدرا ]–