گودبرداری در بلوار فردوس

گودبرداری در بلوار فردوس

منظور از گودبرداری انجام عملیات خاکی برای کندن محل پی ساختمانها و دیوارهای حایل ، لوله ها ، پایه پل ها در محوطه ساختمان بطور دستی و یا با ماشین آلات مناسب طبق رقوم خواسته شده در نقشه ها و دستور العمل دستگاه نظارت است . گودربرداری معمولا” با توجه به نقاط مختلف و شرایط متفاوت خاک بررسی خواهد شد تا بتوان با بهترین کیفیت و بالاترین ایمنی ، شرایط اولیه احداث را فراهم نمود .امروزه به دلیل افزایش روز افزون احداث سازه های بلند و نیاز به پارکینگ در طبقات پایین تر از سطح زمین ، تعداد گودبرداری ها به خصوص گود برداری های عمیق و نیمه عمیق رو به افزایش است. لذا شرکت تخصصی عمران نقش صدرا بر آن است تا با بکارگیری روش های اصولی در این زمینه  ، عملیات خاکبرداری در بلوار فردوس و  گودبرداری در بلوار فردوس  را با بهترین کیفیت و امنیت به انجام برساند.

سازه نگهبان در بلوار فردوس

در عملیات گودبرداری جهت تحکیم و پایدار سازی خاک می توان از انواع سازه های نگهبان  استفاده نمود . در واقع سازه نگهبان به منظور جلوگیری از ریزش ترانشه و تبعات منفی احتمالی ناشی از گودبرداری بکار برده خواهد شد.
سازه های نگهبان انواع مختلفی دارد که با توجه به نوع خاک ، عمق گودبرداری و حساسیت ساختمان های مجاور گود انتخاب خواهد شد. شرکت عمران نقش صدرا جهت ایمنی بیشتر در عملیات گود برداری قادر به اجرای انواع سازه نگهبان در بلوار فردوس  و همچنین گودبرداری در بلوار فردوس می باشد.

نیلینگ در خاک عبارت است از حفاری در خاک با فواصل و طول های مشخص مطابق با پارامترهای خاک و سپس قرار دادن میلگردهایی در حفره های ایجاد شده که متعاقبا” با دوغاب پوشانده می شوند. نیلینگ در خاک معمولا” جهت مقاوم سازی و تحکیم دیواره های گود بکار برده می شود. شرکت تخصصی عمران نقش صدرا  با هدف جلوگیری از بروز حوادث طی عملیات گودبرداری کلیه اقدامات لازم جهت اجرای نیلینگ در بلوار فردوس  را بر عهده خواهد گرفت.
این شرکت همچنین آماده ی انجام کلیه ی عملیات مربوط به گود برداری در جنت آباد با استفاده از روش های ایمن و اصولی می باشد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر در  زمینه گود برداری ، خاکبرداری، سازه نگهبان و نیلینگ در منطقه بلوار فردوس و مناطق مجاور می توانید با شماره تلفن های ۲۲۸۹۴۰۹۳ –۲۲۸۹۴۱۷۰ تماس حاصل فرمایید.