Logo- Omran naghsh dadra

مدلسازی سه بعدی BIM

خدمات مدلسازی سه بعدی BIM

خدمات مدلسازی سه بعدی BIM ما شامل، خدمات معماری، سازه، تاسیسات مکانیکی و برقی، مصورسازی سه بعدی و نما می‌باشد. با مدلسازی صحیح هر یک از بخش‌های ذکر شده از ارتباط صحیح بین آنها و آرایش فضایی مناسب برای پیاده‌سازی هر یک از بخش‌ها اطمینان حاصل می‌کنیم.
با مدلسازی BIM تمامی نقشه‌ها، اسناد، اطلاعات و مشخصات مصالح مصرفی در قالب یک پایگاه داده واحد در اختیار مجریان پروژه قرار می‌گیرد. این فرایند برای بهره‌برداران پروژه پس از پایان عملیات احداث نیز بسیار مفید خواهد بود.
ما با استفاده از تکنولوژی‌هایی مانند واقعیت مجازی VR به شما کمک می‌کنیم قبل از ساخت داخل پروژه خود قدم بزنید.

مصورسازی 3D

با مجهز شدن مهندسان به مدل سه بعدی قابل پیمایش، تداخلات در ابتدای پروژه بررسی و حل می‌شود. این موضوع باعث صرفه‌جویی در زمان و منابع مالی پروژه خواهد شد.
مدلسازی سه بعدی BIM ساختمان - مدلسازی سه بعدی اطلاعات ساختمان
مدلسازی سه بعدی BIM معماری - مدلسازی اطلاعات ساختمان معماری

خدمات BIM معماری

تفکرات و چشم‌انداز مهندسین معمار در این مرحله تصویر سازی می‌گردد. مطابق این فناوری پیشرفته مراحل توسعه پروژه از طرح اولیه LOD100 تا طرح نهایی LOD500 قدم به قدم طی می‌گردد.
مدل سه بعدی یکپارچه معماری، همکاری میان رشته‌ای را برای مهندسین معمار تسهیل می‌کند و نگرانی آن‌ها را از بروز تداخل با سایر تیم‌ها کاهش می‌دهد.

خدمات BIM سازه

سازه‌ای که در هنگام اجرای تاسیسات و  عناصر معماری، فضاها و تمهیدات مورد نیاز از قبل در آن دیده شده باشد، با تخریب‌های موضعی رو به رو نمی‌شود، آسیب نمی‌بیند و قطعا امن‌تر خواهد بود.
در این بخش نقشه‌های بسیار دقیقی تولید می‌شوند و امکان ارائه بصری بخش سازه به خوبی میسر می‌گردد. 
مدلسازی سه بعدی BIM سازه - مدلسازی اطلاعات ساختمان سازه
مدلسازی سه بعدی BIM نما - مدلسازی اطلاعات ساختمان نما

خدمات BIM نما

BIM انقلابی در صنعت نما ایجاد کرده است. قطعا ایجاد یک نمای مناسب، ارزش افزوده بالایی برای سرمایه‌گذاران پروژه ایجاد خواهد کرد.
با تکیه بر این فناوری امکان مدلسازی نماهای پیچیده، قطعه‌بندی عناصر آن و  جلوگیری از دوباره‌کاری میسر می‌گردد.

خدمات BIM تاسیسات مکانیکی و برقی

با تکیه بر تکنولوژی و استفاده از گردش کار استاندارد در کلاس بین‌المللی می‌توان بهترین خدمت را در حوزه BIM تاسیسات ارائه داد.
با تولید و ارائه یک تصویر سه بعدی واضح از تاسیسات مکانیکی و برقی، نرخ اجرای موفق این بخش به شدت افزایش می‌یابد.
مدلسازی سه بعدی BIM تاسیسات مکانیکی و برقی - مدلسازی اطلاعات ساختمان تاسیسات

پروژه من را بررسی کنید و در خصوص به کارگیری فناوری BIM در آن پیشنهاد خود را ارائه دهید …