مدلسازی اطلاعات ساخت

مدلسازی اطلاعات ساخت BIM

مدلسازی اطلاعات ساخت BIM

مدلسازی اطلاعات ساخت BIM مخفف Building Information Modeling می‌باشد. BIM فرآیندی است که در آن با استفاده از نرم‌افزارهای متعدد و آیین‌نامه‌های بین‌المللی می‌توان یک پایگاه اطلاعات واحد از پروژه…