Logo- Omran naghsh dadra

خدمات BIM برای ساخت

اول فکر می‌کنیم و بعد انجام می‌دهیم
زمانی که تصمیم به ساخت می‌گیریم باید به تمامی بخش‌های ساختمان اشراف داشته باشیم و بدانیم هر یک از این بخش‌ها چه مصالحی و به چه مقدار نیاز دارند، ترتیب و توالی اجرای آنها چیست و چه هزینه‌هایی را در بر خواهد داشت. خدمات BIM برای ساخت این امکانات را با انجام مراحل تداخل یابی و تطابق، برآورد احجام (متره)، نقشه های شاپ، شبیه سازی بعد چهارم BIM (زمان)، شبیه سازی بعد پنجم BIM (هزینه) در اختیار ما قرار می‌دهد.
Clash Architecture and Mep

تداخل‌یابی و تطابق برای ساخت

وجود تداخل بین رشته‌های مختلف باعث دوباره‌کاری و تحمیل هزینه‌های زیادی به اغلب پروژه‌ها می‌شود.
مطمئن هستیم عناصر سازه‌ایی، معماری و تاسیسات با یکدیگر تداخل مشکل‌ساز ندارند و موقعیت دقیق هر یک از آنها برای اجرا در اختیارمان است.

برآورد احجام (متره) برای سفارش گذاری در ساخت

در بسیاری از پروژه‌ها به دلیل نداشتن حجم دقیق مصالح مورد نیاز با اضافه یا کسر خرید هزینه‌های زیادی به این پروژه‌ها تحمیل می‌شود و زمان اجرا افزایش می‌یابد. 
بعد از تداخل‌یابی در بخش‌های معماری، سازه، تاسیسات می‌توانیم براورد دقیقی از احجام مصالح در اختیار داشته باشیم. 
Quantity Take Off
Shop Drawings

نقشه‌های شاپ ساخت

المان‌هایی که در لیست متره قرار دارند در کجا نصب می‌شوند؟ این موضوع در نقشه‌های شاپ به خوبی نمایان می‌شود.

شبیه سازی بعد چهارم BIM (زمان بندی ساخت)

براساس احجام محاسبه شده و نقشه‌های شاپ معین می‌شود که در چه زمانی می‌توان چه بخش‌هایی را انجام داد. همچنین چه منابعی (نیروی انسانی، مصالح و تجهیزات) برای هر بخش مورد نیاز است.
Schedule
Cost Estimation

شبیه‌سازی بعد پنجم BIM (هزینه ساخت)‌

براساس ترتیب و توالی پروژه اکنون می‌توان میزان جریان نقدینگی مورد نیاز برای اجرا پروژه را در اختیار داشت.

پروژه من را بررسی کنید و در خصوص به کارگیری فناوری BIM در آن پیشنهاد خود را ارائه دهید …