Logo- Omran naghsh dadra

برآورد احجام (متره)

برای مناقصه‌ها و انتخاب پیمانکاران جزئی یا کلی در هر بخش بر مبنای برآورد احجام (متره)، با دقت و بدون اشتباه عمل می‌کنیم
متره با روش سنتی قابل اعتماد نیست !

چطور به برآورد احجام (متره) اعتماد کنم ؟

در گذشته برآورد احجام بر مبنای نقشه‌های دو بعدی انجام می‌شد و دقت کافی نداشت. اکنون با فرایند BIM یک مدل هوشمند موجود است که تخمین دقیقی از مصالح مورد نیاز برای پروژه در اختیار قرار می‌دهد. 

سودآوری متره کجاست ؟

انتخاب پیمانکار به صورت جزئی یا کلی بدون برآورد دقیق از میزان کار و مصالح مورد استفاده در آن بخش، سازندگان را با مشکلات جدی روبه‌رو خواهد کرد. میزان بسته کاری که در شروع انتخاب پیمانکار در نظر گرفته می‌شود در صورت افزایش یا کاهش، سازندگان یا پیمانکاران انتخاب شده را متضرر خواهد کرد.
 این بخش بدون تردید یکی از سودآورترین بخش‌ها به لحاظ صرفه‌جویی در زمان و هزینه برای ذینفعان پروژه خواهد بود.

مزیت‌های متره BIM

برآورد دقیق احجام بر مبنای مدل‌های سه بعدی معماری، سازه و تاسیسات دارای پتانسیل سودآوری بالایی می‌باشد. در زیر به دلایل مهم آن اشاره شده است.
– اطلاع از میزان مصالح در هر یک از طبقات
– آماده‌سازی برای برآورد هزینه
– تعامل آسان با اکیپ‌های اجرایی
– افزایش سرعت اجرا 
– کاهش هزینه‌های پروژه
برآورد احجام - متره Quantity Takeoff

پروژه من را بررسی کنید و در خصوص به کارگیری فناوری BIM در آن پیشنهاد خود را ارائه دهید …