Logo- Omran naghsh dadra

BIM برای تعمیر و نگهداری

گرانترین بخش در چرخه عمر یک پروژه فاز بهره‌برداری است

مزایای BIM در تعمیر و نگهداری

تعمیر و نگهداری ساختمان در ایران از بخش‌هایی است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است مهم‌ترین مزایای تعمیر و نگهداری ساختمان را می‌توان به شرح ذیل طبقه‌بندی کرد:
– روند فرسایش ساختمان را کندتر می‌کند.
– باعث افزایش ایمنی ساختمان می‌شود.
– می‌توان برنامه‌های بازسازی، مقاوم‌سازی را با دقت بیشتری تدوین کرد.
– می‌توان براساس برنامه‌های روزانه، ماهانه، فصلی و سالانه از قابلیت سرویس‌دهی مناسب ساختمان اطمینان حاصل کرد.

بهره‌برداری صحیح یعنی چه ؟

زمانی می‌توانیم از یک پروژه به صورت صحیح بهره‌برداری کنیم که یک برنامه تعمیر و نگهداری دقیق برای آن در نظر گرفته باشیم. BIM اطلاعات لازم راجع به تمامی بخش‌های معماری، سازه و تاسیسات را به منظور تدوین یک برنامه تعمیر و نگهداری دقیق در اختیار بهره‌بردار قرار می‌دهد.
تعمیر و نگهداری bim
فاز بهره‌برداری یک ساختمان گران‌ترین بخش در چرخه عمر آن است، می‌توانیم با استفاده از فناوری BIM در پروژه از این هزینه‌ها بکاهیم و رضایت بهره‌برداران را حاصل کنیم.

پروژه من را بررسی کنید و در خصوص به کارگیری فناوری BIM در آن پیشنهاد خود را ارائه دهید …