Logo- Omran naghsh dadra

مفاهیم BIM

اطلاعات در BIM

سرنوشت خیلی از جنگ‌ها توسط اطلاعات تغییر یافته است. اینترنت که به صورت روزمره از آن استفاده می‌کنیم بر پایه انتقال اطلاعات شکل گرفته است. اطلاعات اینقدر مهم است که...

تاریخچه مدلسازی اطلاعات ساخت BIM

در چند سال گذشته خیلی‌ها تصمیم گرفته‌اند به خاطر مزایای فراوانی که BIM دارد از این فرآیند در پروژه‌های خودشان استفاده کنند. ممکن است برای برخی از افراد این تصور...

bim به زبان ساده

BIM به زبان ساده

احتمالا همه شما تعاریف متفاوت و پیچیده‌ایی از BIM شنیده‌اید. به خاطر اهمیت فوق العاده این فناوری و اینکه در تمام بخش های صنعت ساخت انقلاب ایجاد کرده تعریف کردن...

مدلسازی اطلاعات ساخت BIM

مدلسازی اطلاعات ساخت BIM

در مدلسازی اطلاعات ساخت BIM مخفف Building Information Modeling می‌باشد. BIM فرآیندی است که در آن با استفاده از نرم‌افزارهای متعدد و آیین‌نامه‌های بین‌المللی می‌توان یک پایگاه اطلاعات واحد از...